- Elállási nyilatkozaT -

Termék visszaküldés esetén,
a minta alatt látható általános szövegezést felhasználva, a pirossal jelzett helyeken,
pontos adatokkal kitöltve kérjük feladni a levelét.

- MINTA -

Címzett:
Nagy Szilárd
1237 Budapest, Pistahegyi köz 8.

Vásárló neve:
Címe:
Számla sorszáma:

Tisztelt Nagy Szilárd, Trafikbrand Zrt.!

Alulírott, vásárló neve (…vásárló címe…) ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat.

Dátum napján interneten rendeltem egy termék megnevezése (…rendelés/visszaigazolás száma:…). A vételár összeg megadása forint volt, amelyet a rendelés során banki utalással* / a termék átvételekor* egyenlítettem ki.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdései szerint a fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

A fogyasztó elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a jogszabály szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

A terméket dátum megadása… szállították ki, azt a mai napon a szerződésben / ÁSZF-ben / rendelés visszaigazolásában* megadott címre visszaküldtem, erről a feladóvevény másolatát csatoltan megküldöm.

Kérem, hogy a vételárat utalják át a bankszámlámra (bankszámla megadása…).

dátum

Tisztelettel:

Név: …………………………………………………………………………………..

Aláírás: ………………………………………………………………………………

* Válassza ki az Önre vonatkozó részt, a többit törölje!
A piros színnel jelölt helyekre, valamint a kipontozott részekre írja be a megfelelő adatokat!
Kérjük, hogy a jogszabályból tájékozódjon, hogy mely esetekben nem gyakorolható az elállási jog!

Készült: Budapest 2018.04.01.